Szukaj na tym blogu

niedziela, 6 października 2013

Mniej znane źródła dotacji: dialog na rzecz innowacji społecznych CIVICUS


Żyjemy w czasach zmian klimatycznych, zapaści finansowej, kurczenia się surowców oraz ciągle rosnącej przepaści między bogatymi a biednymi. W celu właściwego podejścia do tych złożonych wyzwań, społeczeństwa powinny przyjąć nowe strategie podejmowania decyzji i postępowania, oparte o innowacje oraz międzysektorowość. CIVICUS, globalny alians organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zainicjował projekt badawczy "Nowy Kontrakt Społeczny", który ma na celu zgłębienie tych nowych ścieżek partycypacji. 
Aktualnie prowadzony jest nabór partnerów, którzy przy finansowym i merytorycznym wsparciu CIVICUS spróbują wdrożyć metodologie projektową w swojej społeczności i zainicjować międzysektorowe forum dialogu!