Szukaj na tym blogu

środa, 7 grudnia 2016

Fundusze Unijne: Harmonogramy naboru wniosków na rok 2017Tweetnij

Zebraliśmy w jednym miejscu linki do harmonogramów naboru wniosków unijnych na przyszły rok.

Regionalne Programy Operacyjne:


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój:
http://www.poir.gov.pl/Strony/wiadomosci/Harmonogram-konkursow-w-Programie-Inteligentny-Rozwoj-na-2017-r

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/29854/harmongram_2017_20161130.pdf

Program Operacyjny Polska Cyfrowa:
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naboru-wnioskow/

Program Operacyjny Polska Wschodnia:
https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

Miłego korzystania!
(EweWild)  

wtorek, 6 grudnia 2016

Centra Organizacji PozarządowychCzęsto pytacie nas np. jak założyć fundację czy stowarzyszenie? Czy warto prowadzić działalność gospodarczą? Jakie zapisy powinny znaleźć się w statucie organizacji? Itp. Niestety w naszym mikrozespole nie ma prawnika, ale w takich kwestiach mogą pomóc Centra Organizacji Pozarządowych. Dziś przedstawiamy ich listę.
Warto zorientować się, czy takie centrum działa w Waszej miejscowości.  Centra są tworzone i finansowane przez samorząd i mogą być prowadzone przez urząd miasta /gminy lub przez organizację pozarządową. Ich oferta jest nieodpłatna. W centrach można skorzystać z:
  • doradztwa dla ngo (m.in. doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność),
  • szkoleń i spotkań.

poniedziałek, 7 listopada 2016

Kultura: trwające konkursy grantoweListopad to pracowity miesiąc dla fundraiserek i fundraiserów zdobywających środki na działania w zakresie kultury. Aby ułatwić Wam pracę przygotowaliśmy krótkie zestawienie trwających obecnie konkursów grantowych:

czwartek, 6 października 2016

Na Wschód! O finansowaniu współpracy międzynarodowejOstatnio pojawia się coraz więcej możliwości finansowania projektów współpracy międzynarodowej z krajami położonymi na wschód od Polski. Poniżej zestawienie programów, z których można skorzystać przy szukaniu finansowania na wspólne działania razem z partnerami z szeroko rozumianej Europy Wschodniej i części Azji. Znajdziecie tu konkursy dot. różnych tematów, m.in. rozwój demokracji, kultura, wymiany młodzieżowe, pomoc rozwojowa. Listę otwierają programy, w których trwa właśnie nabór wniosków. W artykule umieszczamy też konkursy, gdzie nabór w 2016 r. jest już zamknięty, licząc na to, że w przyszłym roku można będzie ubiegać się o dofinansowanie.  

środa, 7 września 2016

Finansowanie innowacji społecznych


Poprzednio pisałyśmy o konkursach na mikro-innowacje społeczne. Dziś o innych sposobach finansowania innowacji społecznych, również tych w skali makro. Podajemy wszystkie źródła dotacji jakie udało nam się znaleźć, również te archiwalne, licząc na to, że w kolejnych latach konkursy te zostaną powtórzone.

czwartek, 18 sierpnia 2016

Mikro-innowacje społeczne – regranting* środków POWERKilka dni temu pisaliśmy na FB Konkursy dla NGO o konkursie „Inkubator Innowacji Społecznych WielkichJutra.  W najbliższym czasie można spodziewać się kilkunastu konkursów na innowacje społeczne. Będą one ogłaszane w następujących tematach:

poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Granty z fundacji korporacyjnych


(Aktualizacja 30.04.2018 r.)

Planowaliśmy przygotować dla Was zestawienie linków do stron fundacji korporacyjnych (czyli fundacji założonych przez różne firmy), gdzie można znaleźć informacje o dofinansowaniach dla organizacji pozarządowych. Jednak Inni zrobili to wcześniej od nas. :-)

Poniżej dwa przydatne źródła informacji nt. dotacji korporacyjnych: 

1)      Aktywny.blog prowadzony przez Karola Krzyczkowskiego. Tu: http://aktywny.blog/2015/06/01/dotacje-od-fundacji-korporacyjnych/  znajdziecie m.in. listę ponad 50-stu fundacji korporacyjnych, gdzie można aplikować o granty. Lista jest na bieżąco aktualizowana – ostatnia aktualizacja  - 19.02.2018 r.
  
2)      Publikacja „Fundacje korporacyjne – dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne” –Iwona Raszeja-Ossowska -  poradnik Witryny Wiejskiej dostępna na stronie:
Znajdziecie tu opis działalności i dane kontaktowe do 47 fundacji korporacyjnych. Zestawienie zostało przygotowane w  maju 2015 r. 

Polecamy! 

P.S. I przypominamy, że jeśli znajdziecie jakiś ciekawy konkurs, nie zapomnijcie podzielić się z innymi tą informacją na Konkursy dla NGO. 
(EweWild)


ZAPRASZAMY TAKŻE NA 

PROFIL FACEBOOK,TWITTER oraz FORUM DYSKUSYJNE DLA NGO oraz KALENDARZ KONKURSÓW I WAŻNYCH TERMINÓW DLA NGO!

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Nowa perspektywa funduszy norweskich i EOG 2014-2021 - konsultacje społeczne.Kilka dni temu pisaliśmy na Facebooku Konkursy dla NGO o konsultacjach nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021. Dziś czas na bardziej szczegółowe informacje.
 

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Dotacje z ambasad – aktualizacja listy(Aktualizacja 19.02.2017 r.)


Kiedyś przygotowaliśmy dla Was zestawienie grantów z ambasad. Dziś czas na aktualizację listy.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Głównie na projektu z dziedziny kultury, szczególne związane z promocją kultury danego kraju w Polsce. Szczegóły w opisach poniżej. Zapraszamy do lektury.

środa, 4 maja 2016

Gdzie szukać informacji o konkursach grantowych? - punkty doradcze
Dzielimy się z Wami wiarygodnymi źródłami informacji nt. konkursów i dotacji, z których sami korzystamy. Dziś o punktach informacyjno-doradczych, gdzie można zasięgnąć informacji o funduszach Unii Europejskiej (i nie tylko). Porady i informacje udzielane przez pracujących tam specjalistów są bezpłatne, więc warto skorzystać.


poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Granty Komisji Europejskiej

 

„Fundusze unijne” to nie tylko fundusze strukturalne, które rozdzielają polskie ministerstwa. To również programy Unii Europejskiej (np. Erasmus +, Kreatywna EuropaEuropa dla Obywateli, czy Horyzont 2020), które mają swoje biura w Polsce.

O dotacje można aplikować bezpośrednio do poszczególnych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej i o tym piszemy dzisiaj.

Granty z Komisji Europejskiej to na pewno nie są fundusze dla początkujących. To zazwyczaj duże projekty, zwykle wymagające stworzenia międzynarodowego konsorcjum, w którego skład wchodzą partnerzy z różnych krajów. Działania często też muszą być realizowane na terenie kilku państw.
Złożenie wniosku (i późniejsza ew. realizacja projektu) wymaga znajomości języka obcego.
KE finansuje projekty z różnych dziedzin, które „działają w interesie UE bądź przyczyniają się do realizacji unijnych programów lub działań” (m.in. kultura, edukacja, młodzież, środowisko, rynek pracy, prawa obywateli, nauka).

Pełną listę konkursów grantowych wg obszarów działalności można znaleźć na stronie:

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Dotacje od Urzędów Marszałkowskich – aktualizacja bazy linków(aktualizacja 21.02.2019)


Jakiś czas temu przygotowaliśmy dla Was spis stron Urzędów Marszałkowskich, na których można znaleźć informacje dla ngo. Dziś czas na aktualizację listy.
Co na stronach urzędów marszałkowskich? Oprócz ogłoszeń o otwartych konkursach ofert znajdziecie tam: programy współpracy urzędu z ngo, regulaminy przyznawania dotacji, regionalne rady działalności pożytku publicznego, wyszukiwarki ngo, harmonogramy konkursów.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Zakres tematyczny konkursów jest bardzo szeroki (sport, edukacja, turystyka, polityka społeczna, ochrona środowiska, zdrowie, wsparcie ngo, przedsiębiorczość,… i inne).
O czym warto wiedzieć? Część urzędów marszałkowskich ma osobne komórki organizacyjne (np. biura czy departamenty), których zadaniem jest współpraca z ngo.

A teraz obiecany „linkownik”:

piątek, 1 kwietnia 2016

Dotacje od wojewodów – baza linków


(Aktualizacja 15.03.2019 r.)

Pozostajemy w temacie dotacji od administracji rządowej. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie stron urzędów wojewódzkich, na których można znaleźć informacje o konkursach dla ngo.
Na co można otrzymać dofinansowanie? W ubiegłych latach urzędy wojewódzkie ogłaszały konkursy w następujących tematach:

  • ratownictwo i ochrony ludności,
  •  bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  •  ratownictwo wodne,
  •  bezpieczeństwo w szkole,
  • letni wypoczynek dzieci i  młodzieży,
  •  pomoc społeczna,
  •  ochrona zabytków,
  • zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS.

Uwaga! Zakres tematyczny konkursów w poszczególnych województwach jest różny. Prawie wszystkie urzędy wojewódzkie ogłaszają konkursy z zakresu pomocy społecznej oraz ratownictwa i ochrony ludności

Warto jeszcze wspomnieć, że urzędy wojewódzkie realizują rządowe programy, w ramach których ogłaszają konkursy grantowe – nie tylko dla ngo (np. Senior + na lata 2015-2020, Maluch +, Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka, Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020). Na stronie urzędów wojewódzkich znajdziemy również często informacje o konkursach ogłaszanych przez poszczególne ministerstwa oraz urzędy nadzorowane przez wojewodów (np. kuratoria oświaty czy wojewódzkie urzędy ochrony zabytków). 

O czym warto pamiętać? Urząd wojewódzki musi mieć program współpracy z organizacjami pozarządowymi (roczny lub wieloletni), który jest podstawą do późniejszego uchwalenia otwartego konkursu ofert. A do 30 kwietnia każdego roku musi ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.  Warto zapoznać się z tymi dokumentami, aby dowiedzieć się  m.in.  jakie środki finansowe urząd przeznaczy na realizację współpracy z ngo?, czy ogłosi konkursy? jaki będzie zakres tematyczny konkursów?.  Jeśli na stronie urzędu nie ma programu współpracy oraz sprawozdania z realizacji tego programu możecie poprosić o te dokumenty w trybie dostępu do informacji publicznej. 

Poniżej obiecywany na wstępie spis linków do stron urzędów wojewódzkich.

wtorek, 22 marca 2016

Dotacje z Ministerstw – aktualizacja bazy linków(Aktualizacja 12.02.2019 r.)

Kiedyś publikowaliśmy listę linków do konkursów ogłaszanych przez ministerstwa. Od tego czasu zmienił się rząd, więc zmieniły się też kompetencje ministerstw. Czas na aktualizację spisu. 

Gdzie warto szukać informacji? Różne ministerstwa publikują ogłoszenia o konkursach w różnych zakładkach. Na pewno muszą się one znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Warto też zaglądać do zakładek: „ogłoszenia”, „konkursy ministra”, „aktualności”. 

O czym warto pamiętać? Wiele ministerstw część zadań przekazuje swoim instytucjom podległym, które też ogłaszają konkursy (np. MKiDN – Narodowe Centrum Kultury, MRPiPS – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, MNiSW – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, MŚ - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 
Ich spis znajdziecie tu: http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2017/03/dotacje-z-urzedow-centralnych.html 

środa, 2 marca 2016

Konkursy dla NGO - codzienne aktualności na Facebooku i reaktywacja kalendarzaDługo milczymy na blogu, jednak nadal dostarczamy Wam codziennych aktualności na Facebooku:
https://www.facebook.com/konkursyNGO/

Pamiętajcie tez o naszych grupach dyskusyjnych na FB:

FIO: konkurs dla NGO - nowe FORUM
www.facebook.com/groups/FIOforum/

ASOS: konkurs dla NGO - nowe FORUM
www.facebook.com/groups/ASOSforum/

MKiDN: konkursy dla NGO i innych
www.facebook.com/groups/MKiDNkonkursyNGO/

EFS 2014-20: konkursy dla NGO
www.facebook.com/groups/projektyEFSmiekkie/

SPORT: konkursy dla NGO i innych
www.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/

Fundusze norweskie dla NGO
www.facebook.com/groups/norweskiedlaNGO/

Erasmus: konkursy dla NGO
www.facebook.com/groups/ErasmusPlusdlaNGO/

Oraz fora wojewódzkie:
www.facebook.com/groups/slaskie.konkursydlaNGO/
www.facebook.com/groups/lubelskie.konkursydlaNGO/
www.facebook.com/groups/mazowieckie.konkursydlaNGO/
www.facebook.com/groups/lodzkie.konkursydlaNGO/
www.facebook.com/groups/podlaskie.konkursydlaNGO/
www.facebook.com/groups/pomorskie.konkursydlaNGO/
www.facebook.com/groups/zachodniopomorskie.konkursydlaNGO/

Jesteśmy też na Twitterze, dzięki czemu udało się już uzyslac kilka odpowiedzi wprost od ministerstw :)


Wkrótce również wrócimy do aktualizacji Kalendarza Konkursów dla NGO, o którą prosiło już bardzo wiele osób.