Szukaj na tym blogu

wtorek, 29 marca 2022

Granty na projekty dla Ukrainy

 

Naszą listę otwierają programy grantowe z naborem ciągłym, do wyczerpania zapasów: 

 
Programy z określonym terminem składania wniosków:  
Zapraszamy do śledzenia naszego FB Konkursy dla NGO, gdzie publikujemy najnowsze informacje o ogólnopolskich i ponadregionalnych konkursach grantowych dla NGO. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest dynamiczna i ta lista szybko się zdezaktualizuje. 

EweWild

środa, 24 czerwca 2020

Trwające konkursy na projekty dla osób z niepełnosprawnościąOstatnio pojawiło się sporo konkursów na projekty dla osób z niepełnosprawnością i innymi specjalnymi potrzebami. Głównie dotyczą innowacji – społecznych i technologicznych, ich opracowania i wdrażania, ale nie tylko.

Konkursy przedstawiłam wg terminu naboru wniosków (od najbliższego).

[MIKRO-INNOWACJE SPOŁECZNE] Trwa II tura naboru do Inkubatora Innowacji Społecznych "Generator Dostępności"
Masz pomysł jak ułatwić funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami lub osobom starszym? Oferujemy granty o średniej wartości 35 000 zł, które służą rozwijaniu niewielkich, ale nowatorskich w skali kraju rozwiązań.
Nabór trwa do 29.06.2020 r.
https://innowacje.spoldzielnie.org/


[MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI] Konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU
Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców.
Celem konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych - dzieci, młodzieży i dorosłych)
Nabór wniosków do 30.06.2020 r.
https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/XVI_edycja-konkursow 
 

[ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU] Konkurs POWER 4.1: skalowanie innowacji społecznej: „Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD”.
Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.
Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby uczelni oraz studentów z ASD. Zadaniem wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja zostanie wdrożona w co najmniej 40 uczelniach w Polsce, na których kształcą się studenci z niepełnosprawnością.
Składanie wniosków: do 31.07.2020 r.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-23/


[ZDROWIE PSYCHICZNE] POWER 4.1 Skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
W konkursie finansowane będzie utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (ŚCZP DiM), obejmującego trzy zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę zaburzeń zdrowia psychicznego, usługi medyczne oraz oparcie społeczne.
Grupę docelową stanowią dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponad podstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, doświadczające zaburzeń i chorób psychicznych.
Składanie wniosków do 31.07.2020 r. 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-22/


[INNOWACJE] [BADANIA NAUKOWE] NCBR: „Rzeczy są dla ludzi
Celem konkursu jest poprawa jakości i zapewnienie niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami. W konkursie można zgłaszać nowatorskie projekty w 23 tematach dot. technologii, narzędzi i rozwiązań dla osób z różnymi niepełnosprawnościami lub seniorów.
Budżet 40 mln zł.
Wnioski można składać do 25.09.2020 r.
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowa-inicjatywa-ncbr-na-rzecz-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-62825/

(EweWild)


czwartek, 14 maja 2020

Aktualizacja naszych zestawień linkówDawno nic nowego nie pisałyśmy na naszym blogu. A to dlatego, że skupiamy się na aktualizacja najpopularniejszych zestawień linków.
Zapraszamy do przeczytania zaktualizowanego posta nt. instytucji, gdzie można składać wnioski o dotację przez cały rok (tzw. nabór ciągły):
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2017/08/nabor-ciagy.html

W planie mamy też aktualizację innych zestawień, o czym będziemy Was informować.

Wasze Konkursy dla NGO, czyli Ola i Ewelina


czwartek, 10 stycznia 2019

SPORT: trwające konkursy grantoweDziś przygotowałyśmy dla Was przegląd trwających konkursów grantowych dotyczących sportu. Głównie programy Ministestwa Sportu i Turystyki, ale nie tylko. Konkursy uporządkowane w kolejności od najbliższego do najdalszego terminu zakończenia naboru.

A dla tych, którzy chcieliby się wymienić doświadczeniami i poradzić innych w zakresie pisania wniosków, przypominamy o naszej grupie na FB: SPORT: konkursy dla NGO i innych https://www.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/ 

poniedziałek, 3 września 2018

Edukacja: trwające konkursy grantoweZ okazji rozpoczęcia roku szkolnego mamy dla Was zestawienie trwających konkursów grantowych w zakresie edukacji: