piątek, 1 kwietnia 2016

Dotacje od wojewodów – baza linków


(Aktualizacja 15.03.2019 r.)

Pozostajemy w temacie dotacji od administracji rządowej. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie stron urzędów wojewódzkich, na których można znaleźć informacje o konkursach dla ngo.
Na co można otrzymać dofinansowanie? W ubiegłych latach urzędy wojewódzkie ogłaszały konkursy w następujących tematach:

 • ratownictwo i ochrony ludności,
 •  bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 •  ratownictwo wodne,
 •  bezpieczeństwo w szkole,
 • letni wypoczynek dzieci i  młodzieży,
 •  pomoc społeczna,
 •  ochrona zabytków,
 • zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS.

Uwaga! Zakres tematyczny konkursów w poszczególnych województwach jest różny. Prawie wszystkie urzędy wojewódzkie ogłaszają konkursy z zakresu pomocy społecznej oraz ratownictwa i ochrony ludności

Warto jeszcze wspomnieć, że urzędy wojewódzkie realizują rządowe programy, w ramach których ogłaszają konkursy grantowe – nie tylko dla ngo (np. Senior + na lata 2015-2020, Maluch +, Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka, Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020). Na stronie urzędów wojewódzkich znajdziemy również często informacje o konkursach ogłaszanych przez poszczególne ministerstwa oraz urzędy nadzorowane przez wojewodów (np. kuratoria oświaty czy wojewódzkie urzędy ochrony zabytków). 

O czym warto pamiętać? Urząd wojewódzki musi mieć program współpracy z organizacjami pozarządowymi (roczny lub wieloletni), który jest podstawą do późniejszego uchwalenia otwartego konkursu ofert. A do 30 kwietnia każdego roku musi ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.  Warto zapoznać się z tymi dokumentami, aby dowiedzieć się  m.in.  jakie środki finansowe urząd przeznaczy na realizację współpracy z ngo?, czy ogłosi konkursy? jaki będzie zakres tematyczny konkursów?.  Jeśli na stronie urzędu nie ma programu współpracy oraz sprawozdania z realizacji tego programu możecie poprosić o te dokumenty w trybie dostępu do informacji publicznej. 

Poniżej obiecywany na wstępie spis linków do stron urzędów wojewódzkich.

Linki do stron Urzędów Wojewódzkich z ogłoszeniami o konkursach dla ngo: 

 • mazowieckie: https://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci to dedykowana zakładka dla NGO (brawo!), która zawiera m.in. kontakt do pełnomocnika wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 •  świętokrzyskie: informacje  o konkursach urząd publikuje w komunikatach lub aktualnościach oraz w BIP:
Informacje o konkursach w zakresie polityki społecznej umieszczane są tu: http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/konkursy-i-dotacje/ , a na stronie: http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/organizacje-pozarzadowe znajduje się dedykowana zakładka dla ngo działających w zakresie polityki społecznej.
 •  wielkopolskie: dedykowana zakładka dla NGO (brawo!):
a z tej strony można pobrać aktualny program współpracy z organizacjami pozarządowymi: http://www.poznan.uw.gov.pl/program-wspolpracy-wojewody-wielkopolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2019-rok
(EweWild)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz