Szukaj w tym blogu

Ładowanie...

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Granty Komisji Europejskiej

 

„Fundusze unijne” to nie tylko fundusze strukturalne, które rozdzielają polskie ministerstwa. To również programy Unii Europejskiej (np. Erasmus +, Kreatywna EuropaEuropa dla Obywateli, czy Horyzont 2020), które mają swoje biura w Polsce.

O dotacje można aplikować bezpośrednio do poszczególnych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej i o tym piszemy dzisiaj.

Granty z Komisji Europejskiej to na pewno nie są fundusze dla początkujących. To zazwyczaj duże projekty, zwykle wymagające stworzenia międzynarodowego konsorcjum, w którego skład wchodzą partnerzy z różnych krajów. Działania często też muszą być realizowane na terenie kilku państw.
Złożenie wniosku (i późniejsza ew. realizacja projektu) wymaga znajomości języka obcego.
KE finansuje projekty z różnych dziedzin, które „działają w interesie UE bądź przyczyniają się do realizacji unijnych programów lub działań” (m.in. kultura, edukacja, młodzież, środowisko, rynek pracy, prawa obywateli, nauka).

Pełną listę konkursów grantowych wg obszarów działalności można znaleźć na stronie:

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Dotacje od Urzędów Marszałkowskich – aktualizacja bazy linków

Jakiś czas temu przygotowaliśmy dla Was spis stron Urzędów Marszałkowskich, na których można znaleźć informacje dla ngo. Dziś czas na aktualizację listy.
Co na stronach urzędów marszałkowskich? Oprócz ogłoszeń o otwartych konkursach ofert znajdziecie tam: programy współpracy urzędu z ngo, regulaminy przyznawania dotacji, regionalne rady działalności pożytku publicznego, wyszukiwarki ngo, harmonogramy konkursów.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Zakres tematyczny konkursów jest bardzo szeroki (sport, edukacja, turystyka, polityka społeczna, ochrona środowiska, zdrowie, wsparcie ngo, przedsiębiorczość,… i inne).
O czym warto wiedzieć? Część urzędów marszałkowskich ma osobne komórki organizacyjne (np. biura czy departamenty), których zadaniem jest współpraca z ngo.

A teraz obiecany „linkownik”:

piątek, 1 kwietnia 2016

Dotacje od wojewodów – baza linków
Pozostajemy w temacie dotacji od administracji rządowej. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie stron urzędów wojewódzkich, na których można znaleźć informacje o konkursach dla ngo.
Na co można otrzymać dofinansowanie? W zeszłym roku urzędy wojewódzkie ogłaszały konkursy w następujących tematach:

  • ratownictwo i ochrony ludności,
  •  bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  •  ratownictwo wodne,
  •  bezpieczeństwo w szkole,
  • letni wypoczynek dzieci i  młodzieży,
  •  pomoc społeczna,
  •  ochrona zabytków,
  • zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS.

Uwaga! Zakres tematyczny konkursów w poszczególnych województwach jest różny. Przykładowo: letni wypoczynek dzieci i młodzieży był przedmiotem otwartego  konkursu w zeszłym roku tylko w woj. mazowieckim a profilaktyka HIV – tylko w woj. zachodniopomorskim.  Za to, prawie wszystkie urzędy wojewódzkie ogłaszają konkursy z zakresu pomocy społecznej oraz ratownictwa i ochrony ludności

Warto jeszcze wspomnieć, że urzędy wojewódzkie realizują rządowe programy, w ramach których ogłaszają konkursy grantowe – nie tylko dla ngo. Na stronie urzędów wojewódzkich znajdziemy również często informacje o konkursach ogłaszanych przez poszczególne ministerstwa oraz urzędy nadzorowane przez wojewodów (np. kuratoria oświaty czy wojewódzkie urzędy ochrony zabytków). 

O czym warto pamiętać? Urząd wojewódzki musi mieć program współpracy z organizacjami pozarządowymi (roczny lub wieloletni), który jest podstawą do późniejszego uchwalenia otwartego konkursu ofert. A do 30 kwietnia każdego roku musi ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.  Warto zapoznać się z tymi dokumentami, aby dowiedzieć się  m.in.  jakie środki finansowe urząd przeznaczy na realizację współpracy z ngo?, czy ogłosi konkursy? jaki będzie zakres tematyczny konkursów?.   Jeśli na stronie urzędu nie ma programu współpracy oraz sprawozdania z realizacji tego programu możecie poprosić o te dokumenty w trybie dostępu do informacji publicznej. 

Poniżej obiecywany na wstępie spis linków do stron urzędów wojewódzkich. A w kolejnym artykule zaktualizujemy  bazę linków do Urzędów Marszałkowskich – zostańcie z nami :-).  

wtorek, 22 marca 2016

Dotacje z Ministerstw – aktualizacja bazy linkówKiedyś publikowaliśmy listę linków do konkursów ogłaszanych przez ministerstwa. Od tego czasu zmienił się rząd, więc zmieniły się też kompetencje ministerstw. Czas na aktualizację spisu. 

Gdzie warto szukać informacji? Różne ministerstwa publikują ogłoszenia o konkursach w różnych zakładkach. Na pewno muszą się one znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Warto też zaglądać do zakładek: „ogłoszenia”, „konkursy ministra”, „aktualności”. 

O czym warto pamiętać? Wiele ministerstw część zadań przekazuje swoim instytucjom podległym, które też ogłaszają konkursy (np. MKiDN – Narodowe Centrum Kultury, MRPiPS – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, MNiSW – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, MŚ - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 

środa, 2 marca 2016

Konkursy dla NGO - codzienne aktualności na Facebooku i reaktywacja kalendarzaDługo milczymy na blogu, jednak nadal dostarczamy Wam codziennych aktualności na Facebooku:
https://www.facebook.com/konkursyNGO/

Pamiętajcie tez o naszych grupach dyskusyjnych na FB:

FIO: konkurs dla NGO - nowe FORUM
www.facebook.com/groups/FIOforum/

ASOS: konkurs dla NGO - nowe FORUM
www.facebook.com/groups/ASOSforum/

MKiDN: konkursy dla NGO i innych
www.facebook.com/groups/MKiDNkonkursyNGO/

EFS 2014-20: konkursy dla NGO
www.facebook.com/groups/projektyEFSmiekkie/

SPORT: konkursy dla NGO i innych
www.facebook.com/groups/sport.konkursydlango/

Fundusze norweskie dla NGO
www.facebook.com/groups/norweskiedlaNGO/

Erasmus: konkursy dla NGO
www.facebook.com/groups/ErasmusPlusdlaNGO/

Oraz fora wojewódzkie:
www.facebook.com/groups/slaskie.konkursydlaNGO/
www.facebook.com/groups/lubelskie.konkursydlaNGO/
www.facebook.com/groups/mazowieckie.konkursydlaNGO/
www.facebook.com/groups/lodzkie.konkursydlaNGO/
www.facebook.com/groups/podlaskie.konkursydlaNGO/
www.facebook.com/groups/pomorskie.konkursydlaNGO/
www.facebook.com/groups/zachodniopomorskie.konkursydlaNGO/

Jesteśmy też na Twitterze, dzięki czemu udało się już uzyslac kilka odpowiedzi wprost od ministerstw :)


Wkrótce również wrócimy do aktualizacji Kalendarza Konkursów dla NGO, o którą prosiło już bardzo wiele osób.