Szukaj na tym blogu

Ładowanie...

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Nowa perspektywa funduszy norweskich i EOG 2014-2021 - konsultacje społeczne.Kilka dni temu pisaliśmy na Facebooku Konkursy dla NGO o konsultacjach nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021. Dziś czas na bardziej szczegółowe informacje.
 
W pozarządowych mediach nic nie słychać na temat nowej perspektywy funduszy norweskich i EOG, a tym czasem trwają już prace nad dokumentami do nowych programów. Co prawda, do ogłoszenia konkursów jeszcze daleko (mimo, że nowa perspektywa nosi nazwę 2014-2021), ale warto być na bieżąco co się dzieje i wziąć udział w trwających konsultacjach społecznych.
Polska ma otrzymać 809,3 mln euro, czyli najwięcej wśród państw-beneficjentów. Część z tym pieniędzy ma szanse trafić do polskich ngo.

Nowa perspektywa funduszy norweskich i EOG będzie obejmowała 5 priorytetów:
  1. Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność 
  2. Włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży, zmniejszenie ubóstwa
  3. Środowisko naturalne, energia, zmiany klimatu, gospodarka nisko emisyjna
  4. Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządzenie, podstawowe prawa i wolności 
  5. Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
Szczegółowe informacje nt. 23 tematów nowych programów są opisane w tzw. Blue Book, dostępnej tylko w języku angielskim: http://eeagrants.org/layout/set/bluebook#p=1 . Tematy są obecnie przedmiotem konsultacji społecznych, które trwają do 8 lipca 2016 r. Warto wziąć w nich udział.  

Więcej informacji o konsultacjach znajduje się na stronie: http://eeagrants.org/Who-we-are/How-we-work/Public-consultation-on-the-draft-priorities-for-the-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021.  (tylko w języku angielskim).

Aby wziąć udział w konsulacjach społecznych, należy wypełnić elektroniczny formularz dostępna na stronie: https://www.surveymonkey.com/r/bluebookconsultation (tylko w języku angielskim). 

(Dla porównania: na stronie: http://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-funduszy/obszary-wsparcia/ można zobaczyć jakie tematy były finansowane w poprzedniej/obecnej perspektywie, czyli 2009-2014).

Co dalej?

1) Polska będzie negocjować z państwami-darczyńcami umowę międzynarodową, która będzie określać, m.in. do jakich obszarów tematycznych planowanych programów nasz kraj przystąpi. (Co oznacza, że może okazać się, że nie we wszystkich obszarach tematycznych opisanych w Blue Book będą ogłaszane w Polsce konkursy).
2) Potem zostaną opracowane programy, które będą podstawą do późniejszego ogłoszenia konkursów. Uwaga: warto nie przegapić tego etapu. Tu również planowane są konsultacje społeczne, więc ngos (i nie tylko) będą mogły mieć wpływ na kształt tych programów. 
3) Ogłoszenie konkursów (niestety nie wiadomo kiedy, ale wiadomo, że informacja pojawi się na stronie: http://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/nabory-wnioskow/). 

 (EweWil)

PS. Ważne uzupełnienie do informacji o konsultacjach nowej puli funduszy EOG i norweskich: Rozpoczęły się konsultacje wykorzystania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w okresie 2014-2021. W Polsce w szczególny sposób będzie konsultowany priorytet 15, którego cel określono jako: Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej, upodmiotawianie grup słabszych i wrażliwych społecznie. Przeczytajcie, jak można się wypowiedzieć i zróbcie to koniecznie!


 

poniedziałek, 6 czerwca 2016

Dotacje z ambasad – aktualizacja listyKiedyś przygotowaliśmy dla Was zestawienie grantów z ambasad. Dziś czas na aktualizację listy.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Głównie na projektu z dziedziny kultury, szczególne związane z promocją kultury danego kraju w Polsce. Szczegóły w opisach poniżej. Zapraszamy do lektury.

środa, 4 maja 2016

Gdzie szukać informacji o konkursach grantowych? - punkty doradcze
Dzielimy się z Wami wiarygodnymi źródłami informacji nt. konkursów i dotacji, z których sami korzystamy. Dziś o punktach informacyjno-doradczych, gdzie można zasięgnąć informacji o funduszach Unii Europejskiej (i nie tylko). Porady i informacje udzielane przez pracujących tam specjalistów są bezpłatne, więc warto skorzystać.


poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Granty Komisji Europejskiej

 

„Fundusze unijne” to nie tylko fundusze strukturalne, które rozdzielają polskie ministerstwa. To również programy Unii Europejskiej (np. Erasmus +, Kreatywna EuropaEuropa dla Obywateli, czy Horyzont 2020), które mają swoje biura w Polsce.

O dotacje można aplikować bezpośrednio do poszczególnych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej i o tym piszemy dzisiaj.

Granty z Komisji Europejskiej to na pewno nie są fundusze dla początkujących. To zazwyczaj duże projekty, zwykle wymagające stworzenia międzynarodowego konsorcjum, w którego skład wchodzą partnerzy z różnych krajów. Działania często też muszą być realizowane na terenie kilku państw.
Złożenie wniosku (i późniejsza ew. realizacja projektu) wymaga znajomości języka obcego.
KE finansuje projekty z różnych dziedzin, które „działają w interesie UE bądź przyczyniają się do realizacji unijnych programów lub działań” (m.in. kultura, edukacja, młodzież, środowisko, rynek pracy, prawa obywateli, nauka).

Pełną listę konkursów grantowych wg obszarów działalności można znaleźć na stronie:

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Dotacje od Urzędów Marszałkowskich – aktualizacja bazy linków

Jakiś czas temu przygotowaliśmy dla Was spis stron Urzędów Marszałkowskich, na których można znaleźć informacje dla ngo. Dziś czas na aktualizację listy.
Co na stronach urzędów marszałkowskich? Oprócz ogłoszeń o otwartych konkursach ofert znajdziecie tam: programy współpracy urzędu z ngo, regulaminy przyznawania dotacji, regionalne rady działalności pożytku publicznego, wyszukiwarki ngo, harmonogramy konkursów.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Zakres tematyczny konkursów jest bardzo szeroki (sport, edukacja, turystyka, polityka społeczna, ochrona środowiska, zdrowie, wsparcie ngo, przedsiębiorczość,… i inne).
O czym warto wiedzieć? Część urzędów marszałkowskich ma osobne komórki organizacyjne (np. biura czy departamenty), których zadaniem jest współpraca z ngo.

A teraz obiecany „linkownik”: