Szukaj na tym blogu

sobota, 10 listopada 2012

Współpraca organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi - programy współpracy do 30 listopada!


W ten czwartek, 15 listopada, mija ustawowy termin na przesłanie PROJEKTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Natomiast PROGRAM WSPÓŁPRACY (za Poradnikiem www.ngo.pl: jest to podstawowy dokument, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Z formalnego punktu widzenia program współpracy to uchwała rady miasta, gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego) powinien zostać uchwalony do 30 listopada. Obowiązkowym terminem przyjęcia programu współpracy nie są objęte organy administracji rządowej, które decydują się w ten sposób uregulować swoją współpracę z organizacjami pozarządowymi.


Te dwie daty oznaczają, że jesteśmy w okresie ostatecznego kształtowania się szczegółów przyszłorocznej (lub kilkuletniej w przypadku programów wieloletnich) współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, na którego terenie działają.
Warto zainteresować się projektem budżetu naszej gminy, powiatu, miasta czy województwa i sprawdzić, jakie plany dotyczące współpracy finansowej z trzecim sektorem są w nich zawarte. Na tej podstawie będzie można m.in. przygotować się do udziału w konkursach ofert.

Projekt programu współpracy powinien już być konsultowany z sektorem pozarządowym na terenie danej JST. Jeśli nie dotarły do Was informacje na ten temat, warto zapukać do swojego urzędu, chociażby zaglądając na stronę internetową ich Biuletynu Informacji Publicznej.

Obecna sytuacja ekonomiczna wskazuje na to, że jednostki samorządowe będą ciąć wydatki, co może odbić się na wysokości środków finansowych przeznaczonych na powierzanie i wspieranie realizacji zadań przez organizację pozarządową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz