Szukaj na tym blogu

środa, 4 maja 2016

Gdzie szukać informacji o konkursach grantowych? - punkty doradcze
Dzielimy się z Wami wiarygodnymi źródłami informacji nt. konkursów i dotacji, z których sami korzystamy. Dziś o punktach informacyjno-doradczych, gdzie można zasięgnąć informacji o funduszach Unii Europejskiej (i nie tylko). Porady i informacje udzielane przez pracujących tam specjalistów są bezpłatne, więc warto skorzystać.
  • Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE)


Tu zasięgniemy informacji o naborach wniosków prowadzonych w ramach funduszy strukturalnych, czyli: PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Wiedza Edukacja  Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, czy Europejska Współpraca Terytorialna oraz o Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw. Punkty informacyjne są prowadzone przez instytucje zarządzające poszczególnymi programami (np. przez instytucje podległe Urzędom Marszałkowskim). PIFE udzielają również konsultacji na etapie pisania wniosku, oraz w czasie realizacji projektu. Warto pobrać skąd publikacje informacyjne nt. funduszy Unii Europejskiej (np. różne poradniki, katalogi dobrych praktyk itp.). W ramach mobilnych punktów informacyjnych odbywają się spotkania w miejscowościach, gdzie nie ma punktów informacyjnych. 


  • Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct


(Uwaga! Nie należy mylić tych punktów z prywatnymi firmami doradczymi o podobnych nazwach, których usługi są odpłatne).

Punkty Europe Direct udzielają informacji nie tylko o dotacjach UE, ale też o funkcjonowaniu całej Unii. Jak piszą o sobie:

Prowadzą także „lekcje europejskie” i wykłady otwarte, dbając o to, aby wiedza o UE dotarła do wszystkich potrzebujących, a także, aby „informacja zwrotna”, czyli uwagi i opinie, trafiły do podejmujących decyzje. Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct są prowadzone przez różnego rodzaju instytucje. W Polsce są to uczelnie wyższe, izby rolnicze, organizacje pozarządowe i samorządy.

Z czego warto skorzystać? Punkty Europe Direct organizują spotkania informacyjne nt. programów dotacyjnych UE (np. Kreatywna Europa, Erasmus+). Mogą pomóc w poszukiwaniu partnera do projektu międzynarodowego. Niektóre (np. warszawski: http://www.europedirect.um.warszawa.pl/nabory-wniosk%C3%B3w-do-program%C3%B3w-ue) prowadzą i aktualizują własną bazę konkursów grantowych (nie tylko unijnych).  Warto zapisać się też na newsletter.  

  • Eurodesk Polska 

 
Eurodesk to informacja o możliwościach w Europie - dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania naszych odbiorców.
Tu można zasięgnąć informacji nie tylko o konkursach grantowych, ale też o możliwościach pozyskania stypendiów, czy odbycia staży. Prowadzą bazę konkursów dotacyjnych (nie tylko finansowanych z UE), z której często korzystamy: http://www.eurodesk.pl/granty/wszystkie.
(EweWil)
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz