Szukaj na tym blogu

środa, 18 września 2013

Globalny konkurs nie tylko dla NGO „Skończmy z dyskryminacją na tle płci”

Grupa międzynarodowych organizacji (Gender at Work, the Association for Women’s Rights in Development AWID, BRIDGE oraz FLACSO Argentina) ogłosiła globalny konkurs na inicjatywy, pomysły, projekty, których celem jest przeciwdziałanie, ograniczenie dyskryminacji na tle płci.

 4 Logos

Organizatorzy w ten oto sposób zachęcają do aplikowania:
„Czy znacie organizację, która zmieniła sposób swojego funkcjonowania w odpowiedzi na oczekiwania kobiet, które są jej klientkami lub pracownicami? Czy spotkaliście się ze społecznością, która przełamała milczenie i tabu i rzuciła wyzwanie tradycyjnym rolom i stereotypom związanym z płcią? Czy Wasza organizacja wprowadziła skuteczną politykę lub system szkoleń przeciwdziałających molestowaniu? Czy kadra zarządzająca zmierzyła się bezpośrednio w rozpoznawaniem potrzeb zatrudnianych przez siebie kobiet i klientek, co zaowocowało zmianą sposobu działania? Opowiedzcie, w jaki sposób w waszych organizacjach  zachodzą przemiany, które budują kulturę równości!”

NAGRODY

Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w 3 kategoriach:

  The GenChange Award: nagroda dla historii zmian wdrażanych w organizacji, które walczą z dyskryminacją na tle płci w miejscu pracy i w społeczności lokalnej.
·  The GenTruth Award: nagroda dla historii o wdrażanych strategiach oraz trudnościach w ich implementacji, nakierowanych na ograniczenie dyskryminacji na tle płci w organizacji, społeczności lokalnej lub państwie.
· The Gen-novation Award: nagroda dla innowacyjnych pomysłów walki z dyskryminacją na tle płci, które jeszcze nie zostały wprowadzone w życie.

Zwycięskie opowieści będą promowane na stronach Organizatorów oraz w publikacji "Making New Rules: Secrets andStories from the House of Gender”. Dodatkowo zwycięzcy wezmą udział w szeregu konferencji i warsztatów, jak również otrzymają roczną subskrypcję publikacji organizatorów.

APLIKOWANIE

Do udziału w konkursie zaproszone są zarówno organizacje (pozarządowe, rządowe, firmy prywatne, samorządy, szkoły etc.), jak i osoby indywidualne.

Formularz zawierający historię opisaną w max. 750 słowach można przesłać w językach angielskim, hiszpańskim i francuskim drogą elektroniczną na adres endgenderdiscrimination@gmail.com do 15 października 2013 r. Można także  przesłać link do historii przedstawionej w formie max. 10minutowego filmu.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciach jury do 30 listopada 2013 r.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz