Szukaj na tym blogu

niedziela, 6 października 2013

Mniej znane źródła dotacji: dialog na rzecz innowacji społecznych CIVICUS


Żyjemy w czasach zmian klimatycznych, zapaści finansowej, kurczenia się surowców oraz ciągle rosnącej przepaści między bogatymi a biednymi. W celu właściwego podejścia do tych złożonych wyzwań, społeczeństwa powinny przyjąć nowe strategie podejmowania decyzji i postępowania, oparte o innowacje oraz międzysektorowość. CIVICUS, globalny alians organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zainicjował projekt badawczy "Nowy Kontrakt Społeczny", który ma na celu zgłębienie tych nowych ścieżek partycypacji. 
Aktualnie prowadzony jest nabór partnerów, którzy przy finansowym i merytorycznym wsparciu CIVICUS spróbują wdrożyć metodologie projektową w swojej społeczności i zainicjować międzysektorowe forum dialogu!W ramach wspomnianego projektu CIVICUS prowadzi nabór Listów Intencyjnych od potencjalnych partnerów, którzy zechcą zorganizować i poprowadzić inicjowane lokalnie, międzysektorowe fora dialogu, według metodologii zaproponowanej w projekcie.  


Dla kogo projekt?

Organizatorzy tak opisują to, czego szukają:
Istotne wyzwanie (społeczne, gospodarcze, środowiskowe) istniejące w danej społeczności, które przy odpowiednim podejściu grupy różnych interesariuszy współpracujących ze sobą, może doprowadzić do zmiany systemowej;
- Partner inicjujący dialog (lub mała grupa inicjatywna), którego bezpośrednio dotyczy ww. wyzwanie, zdolny przedstawić potencjalny wpływ włączającego dialogu, jak również zidentyfikować i zaangażować istotnych interesariuszy.


Harmonogram


Nabór listów intencyjnych trwa do 15 października 2013 r.

Dialogi odbędą się między listopadem 2013 a majem 2014 r. z minimum 10 kluczowymi uczestnikami. W ramach czasowych projektu, wybrane organizacje społeczne zorganizują co najmniej jedno bezpośrednie spotkanie międzysektorowe, aby przetrzeć szlak do stworzenia stałej platformy współpracy. CIVIUS będzie oczekiwać, że wybrani partnerzy zastosują wszystkie kroki opisane w metodologii projektu.
Wybrani partnerzy zostaną także poproszeni o udokumentowanie procesu i przygotowanie raportu z wnioskami - rodzaju praktycznego przewodnika o wielosektorowym zaangażowaniu, który będzie można promować jako dobrą praktykę.

Grant

Wybrani partnerzy otrzymają wsparcie finansowe w postaci 4 000 USD.

Więcej szczegółów na stronie projektu >>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz