Szukaj na tym blogu

środa, 17 kwietnia 2013

Mniej znane źródła dotacji: dotacje na rzecz młodych osób z niepełnosprawnosciami oraz wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach od Fundacji PZU

Korzystaliście kiedyś z dotacji Fundacji PZU? Prowadzi ona nabory wniosków w ramach programów grantowych pn. „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” (nabór do 10 maja br.) oraz  „Z PZU po lekcjach” (nabór do 12 lipca br.). PZU„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” edycja 2013 r.


Celem konkursu jest wsparcie zorganizowanej opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. Dotacje służyć mają zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej tej grupy dzieci i młodzieży, umożliwiając jednocześnie ich rodzicom rozwój własnej aktywności życiowej. Przeznaczone są na realizację i upowszechnienie systematycznych, profesjonalnych i efektywnych działań służących przygotowywaniu do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .
W konkursie preferowane będą projekty, których celem będzie uruchomienie regularnych form opieki oraz stałych mechanizmów wsparcia dla rodziców.

Maksymalna wysokość dotacji       50 000,00 zł.
Maksymalny budżet konkursu      700 000,00 zł.

W ramach konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające 6 miesięcy tj. od 01/07/2013 – 31/12/2013

Wymagania budżetowe

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy (środki pieniężne) realizatora w dotowany projekt w wysokości 10%  wartości wnioskowanej dotacji.

Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie wypełnionego formularza wniosku. Wniosek musi znaleźć się w Biurze Fundacji PZU najpóźniej w dniu 10 maja 2013 r.

 „Z PZU po lekcjach” edycja 2013 r.


Cel dotacji

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców). Fundacja szuka pomysłów na rozbudzanie w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów oraz aktywności.

Dotacje postanowiono przeznaczyć na projekty, które pozwolą opracować i wprowadzić nowatorskie i skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w kilku szkołach. Intencją Fundacji PZU jest pomoc w rozwinięciu metodyki systematycznej pracy ze szkołami, nauczycielami i uczniami, w celu stworzenia możliwego do powielania modelu.

Maksymalna wysokość dotacji       50 000,00 zł.
Maksymalny budżet konkursu      700 000,00 zł.

Czas trwania projektu

W ramach konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające 10 miesięcy tj. od 01/09/2013 – 30/06/2014

Wymagania budżetowe

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy (środki pieniężne) realizatora w dotowany projekt w wysokości 10%  wartości wnioskowanej dotacji.

Wniosek musi znaleźć się w Biurze Fundacji PZU najpóźniej w dniu 12 lipca 2013 r. 

Źródło:
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjneZAPRASZAMY TAKŻE NA 1 komentarz:

Anonimowy pisze...

w poście jest błąd- termin pierwszego konkursu upływa 05.05 a nie 10.05 !

Prześlij komentarz