Szukaj na tym blogu

wtorek, 7 maja 2013

Konkurs dla organizacji sportowych - Europejskie partnerstwo na rzecz sportu

Konkurs grantowy Komisji Europejskiej na ponadnarodowe projekty instytucji publicznych lub organizacji non-profit, którego celem jest identyfikacja i przetestowanie funkcjonowania sieci i dobrych praktyk w obszarze sportu. Nabór trwa do 19 lipca 2013 r.


Szczegółowe obszary, w jakich można otrzymać dofinansowanie to:

1) wsparcie dobrego zarządzania i równoległych karier w sporcie poprzez wspieranie mobilności wolontariuszy, trenerów, menedżerów i personelu sportowych organizacji non-profit;

2) ochrona sportowców, zwłaszcza najmłodszych, przed zagrożeniami dla ich zdrowia i bezpieczeństwa poprzez poprawę warunków treningów i zawodów;

3) promowanie tradycyjnych europejskich dyscyplin sportu i gier.

Wnioski można składać do 19 lipca 2013 r. Aplikować mogą instytucje publiczne i organizacje non-profit posiadające osobowość prawną oraz siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Informacje dodatkowe

Konkurs jest nakierowany na wdrożenie Akcji Przygotowawczej "Europejskie Partnerstwo na rzecz Sportu", zgodnie z "Decyzją Komisji na temat przyjęcia rocznego programu prac w zakresie grantów i zamówień w ramach Akcji Przygotowawczej Europejskie Partnerstwo na rzecz Sportu i w ramach Specjalnych Rocznych Wydarzeń".

Głównym celem drugiego roku tej Akcji Przygotowawczej jest przygotowanie przyszłych programów UE w tym obszarze, na bazie rozdziału o sporcie projektowanego Programu UE na rzecz Edukacji, Szkolenia, Młodzieży i Sportu na lata 2014 - 2020 "Erasmus dla wszystkich", podpierając się priorytetami ustalonymi w 2007 r. w Białej Księdze o Sporcie i Komunikatem na temat Rozwoju Europejskiego Wymiaru Sportu 2011.

Źródło:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz