Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 3 czerwca 2013

Mniej znane źródła dotacji: granty od rządu Azerbejdżanu

W Azerbejdżanie Rada Wsparcia Państwa dla Organizacji Pozarządowych pod auspicjami Prezydenta Republiki Azerbejdżanu ogłosiła konkurs grantowy dla europejskich i amerykańskich NGO. Organizacje pozarządowe z Polski i 14 innych krajów mogą aplikować o dotacje m.in. na projekty dotyczące ochrony praw człowieka, dialogu międzykulturowego i walki z ksenofobią w terminie do 1 lipca 2013 r.
Zanim zdecydujecie się aplikować zachęcamy do poczytania o konflikcie azersko - ormiańskim w Nagornym Karabahu (np. tu >>>). Założenia prezentowanego tu konkursu grantowego nawiązują tematycznie do tego konfliktu, według nas dobrze więc mieć rzetelne informacje zarówno z punktu widzenia grantodawcy, czyli Azerbejdżanu, jak również należy uwzględnić spojrzenie Armenii. Od 5 lat swego funkcjonowania Rada skupia się nie tylko na zapewnianiu możliwości finansowania działalności NGO, ale także służy jako forum, na którym organizacje mogą podnosić kwestie dotyczące regulacji prawnych oraz inne problemy wagi społecznej i publicznej. Od 2008 r. Rada wsparła ok. 2000 projektów NGO na kwotę prawie 12 milionów euro.

Obecny program grantowy ma na celu ustanowienie bliskiej współpracy pomiędzy Radą a europejskimi i amerykańskimi organizacjami pozarządowymi poprzez wsparcie inicjatyw w poszczególnych państwach tych organizacji w różnych obszarach, m.in. dotyczących wzmocnienia pokoju i globalnego bezpieczeństwa, zwalczania ksenofobii i rasizmu oraz wspierania aktywności obywatelskiej.

Na jakie projekty można otrzymać dotację?

Rada przewiduje dofinansowanie projektów (w tym kampanii rzeczniczych), które znajdą się w następujących obszarach tematycznych:

- ochrona podstawowych praw i wolności człowieka

- walka z ksenofobią, rasizmem i islamofobią

- wspieranie pokoju i bezpieczeństwa oraz łagodzenie negatywnych skutków konfliktów regionalnych (w aspekcie konfliktów azersko - ormiańskiego, w Nagornym Karabakhu)

-wzmocnienie dialogu międzykulturowego jako podstawy dobrego partnerstwa pomiędzy krajami i społeczeństwem obywatelskim

- podniesienie świadomości w Europie i USA na temat ludobójstwa w Khojaly (26.02.1992, informacja z Wikipedii >>>, po polsku >>>) jako narzędzie zapobiegania podobnym tragediom na świecie w przyszłości (uwaga od nas - rząd w Armenii nie wziął oficjalnie na siebie odpowiedzialności za to wydarzenie)

Terminy

Projekty mogą trwać do 12 miesięcy, a ich budżet nie może przekraczać 100 000 AZN (ok. 410 000 PLN).

Nabór trwa od 20 maja do 1 lipca 2013 r.

Odpowiedzi na szczegółowe pytania można uzyskać tu: councilgrants@cssn.gov.az lub mgurbanli@cssn.gov.az


Źródło:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz