Szukaj na tym blogu

piątek, 14 czerwca 2013

Mniej znane źródła dotacji: granty od saudyjskiej Alwaleed Bin Talal Foundations

Wczoraj na zaproszenie wiceminister spraw zagranicznych Barbary Stelmach oraz Henryki Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan przyjechała do Polski saudyjska Księżna Ameerah Bint Aidan Bin Nayef Al-Taweel. Księżna weźmie udział w 5. Kongresie Kobiet. Księżna jest wiceprezeską Fundacji Alwaleed Bin Talal Foundations, która jest organizacją non-profit o skali międzynarodowej, zajmującą się wspieraniem programów walki z ubóstwem, pomocą ofiarom katastrof, dialogiem międzycywilizacyjnym i religijnym oraz kwestią aktywizacji kobiet.

Wizyta Jej Wysokości jest dobra okazją, aby przybliżyć możliwości uzyskania wsparcia od ww. Fundacji, która również przyznaje granty organizacjom z Europy.
Fundacja Alwaleed Bin Talal Foundations to tak naprawdę trzy fundacje, z których dwie skupiają się na Arabii Saudyjskiej i Libanie, natomiast trzecia, najbardziej nas interesująca Alwaleed Bin Talal Foundation – Global (ABTF - Global) ma zasięg globalny.

Global działa pod haslem "Zaangażowanie bez granic", wspierając społeczności na całym świecie, bez względu na rasę czy religię. Działania organizacji skupiaja sie na czterech obszarach:
- Globalne Porozumienie Kulturowe
(wsparcie dla ośrodków akademickich, innowacyjne programy edukacji międzykulturowej)
- Rozwój społeczności (walka z ubóstwem i głodem)
(głównie a Afryce, Bliskim Wschodzie i południowo -wschodniej Azji: strategiczne projekty inwestycyjne, partnerstwa międzynarodowe, projekty innowacyjne oraz ekonomia społeczna)
- Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych
- Aktywizacja, empowerment kobiet


Kryteria przyznawania dotacji


Kto może aplikować?
- zarejestrowane organizacje działające w celach społecznych
- aplikacje od osób indywidualnych nie będą rozpatrywane


Procedura aplikacyjna

Aplikująca organizacja na pierwszym etapie przesyła list intencyjny, w którym na max. dwóch stronach opisuje założenia projektu. Jeśli Fundacja pozytywnie oceni ten materiał skontaktuje się w kwestii dalszych etapów.
Proces rozpatrywania aplikacji trwa od 6 do 9 miesięcy.

Strona internetowa Alwaleed Bin Talal Foundation – Global >>>
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz