Szukaj na tym blogu

piątek, 5 lipca 2013

Mniej znane źródła dotacji: mikrogranty od HCD Connect - human-centered design

Regularnie staramy się zapoznawać Was z mniej znanymi, często wyspecjalizowanymi źródłami dotacji, szczególnie spoza Polski. Tym razem coś dla lubiących innowacje: Platforma HCD Connect i program mikrograntów mają na celu pobudzenie nowych najlepszych praktyk, dzięki którym osoby korzystające z projektowania "zorientowanego na człowieka" (ang. human-centered design) do rozwiązywania problemów związanych z ubóstwem na świecie mają bezpośredni wkład w ich zmniejszanie. 


Platforma HCD Connect i finansowanie tych mikrograntów jest możliwe dzięki dotacji z Grupy Rozwoju Rolniczego Fundacji Billa & Melindy Gates. Z tego powodu, drugi cykl mikrograntów ponownie będzie skoncentrować się na projektach z wykorzystaniem projektowania "zorientowanego na człowieka" (ang. human-centered design) wobec działań związanych z rolnictwem.

Co to jest Human - Centered Design?
Human-Centered Design (HCD) to dogłębne poznanie i zrozumienie odbiorców naszych działań. Zrozumienie ich określonych czynności, preferencji, emocji, motywacji, problemów i środowiska w jakim przebywają. 

Metody projektowania skupionego na człowieku (HCD) zostały przystępnie opisane w HCD Toolkit  - czytaj >>>

HCD Toolkit został opracowany, aby pomagać międzynarodowemu personelowi i wolontariuszom rozumieć potrzeby społeczności lokalnych w nowy sposób, znajdować innowacyjne rozwiązania, spełniające te potrzeby i dostarczać rozwiązań jak najbardziej korzystnych z punktu widzenia finansów.

Terminy
HCD Connect przyjmuje wnioski od 1 czerwca do 15 lipca 2013. Komisja w ramach kryteriów wyboru uwzględni informacje podane we wniosku, jak również aktywność aplikanta na platformie HCD Connect.

Kryteria 

Aby móc ubiegać się o Mikrogrant, projekt musi spełniać następujące trzy kryteria:
  • Projekt musi być związany z rozwojem rolnictwa.
  • Projekt musi korzystać z metod i podejść projektowania zorientowanego na człowieka (ang. human - centered design).
  • Ktoś z zespołu projektowego aplikanta musi stworzyć historię na platformie HCD Connect z dokładnym opisem projektu lub propozycji projektu. Ogólnie, preferowane będą aplikacje aktywnych uczestników platformy HCD Connect.

HCD Connect przyznaje mikrogranty w następujących dwóch kategoriach:
  • 5000 dolarów na Planowanie: dotacje z tej puli przeznaczone są dla osób lub organizacji inicjujących ludzkiego procesu projektowania skoncentrowanego w ramach danego projektu i wymagające finansowania do prowadzenia HCD "słuchać" lub "Utwórz" badania.
  • 10 000 dolarów na Grant na Wdrożenie: dotacje operacyjne są przeznaczone dla osób lub organizacji, które miały juz do czynienia z procesem projektowania zorientowanego na człowieka i potrzebują środków finansowych na pilotaż lub chcą wdrożyć swoje rozwiązania projektowe.

Więcej:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz