Szukaj na tym blogu

środa, 7 września 2016

Finansowanie innowacji społecznych


Poprzednio pisałyśmy o konkursach na mikro-innowacje społeczne. Dziś o innych sposobach finansowania innowacji społecznych, również tych w skali makro. Podajemy wszystkie źródła dotacji jakie udało nam się znaleźć, również te archiwalne, licząc na to, że w kolejnych latach konkursy te zostaną powtórzone.

POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)
Konkursy na innowacje społeczne ogłaszane są w ramach IV Osi priorytetowej, Działania 4.1 Innowacje społeczne. Ogłoszenie o naborach można znaleźć tu: https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#
W ramach tego działania 4.1 został ogłoszony konkurs na inkubację innowacji społecznych. Kilkanaście wybranych operatorów grantów będzie ogłaszać konkursy na mikro-innowacje, o czym szczegółowo pisałyśmy tu: Mikro-innowacje społeczne – regranting środków POWER.
Ogłaszane są też konkursy na innowacyjne pomysły dotyczące tematów POWER:Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/
Do tej pory odbyły się dwie edycje programu: konkursy ogłaszane były w roku 2013 i 2014. Nie wiadomo, czy program będzie kontynuowany. Prawdopodobnie decyzja o jego wznowieniu będzie zależeć od wyników ewaluacji, która jest teraz prowadzona. 

Ashoka Poland
Organizacja wspiera (również finansowo) innowatorów społecznych na całym świecie (w tym w Polsce).
Organizuje też konkurs Społeczny Start Up http://www.spolecznystartup.pl/ na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych. W tegorocznej edycji konkursu zgłoszenia były zbierane do 7.08.2016 r. 

Komisja Europejska: 


Międzynarodowy konkurs na innowacje społeczne ogłaszany co rok od 2012 r. przez European Investment Bank. W tegorocznej edycji zgłoszenia można było nadsyłać do 15.03.2016 r. a zwycięzców poznamy 20.10.2016 r. Tegoroczny konkurs dotyczył pomysłów na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekty mogły dotyczyć m.in. następujących dziedzin: edukacja, opieka zdrowotna (w tym walka z otyłością wśród dzieci), środowisko naturalne, nowe technologie.


Konkurs ogłaszany corocznie od 2012 r. i każdego roku dotyczy innego tematu. W tym roku przedmiotem konkursu były inicjatywy dotyczące integracji uchodźców i migrantów w Europie. Zgłoszenia można było wysyłać do 8.04.2016 r. W tym roku partnerem konkursu była polska organizacja pozarządowa: Pracownia Badań i Innowacji Stocznia.  http://stocznia.org.pl/projekty/europejski-konkurs-na-innowacje-spoleczne/
Tu można znaleźć finansowanie dla międzynarodowych projektów dot.: rynku pracy, mobilności na rynku pracy, przedsiębiorczości społecznej.
Ogłoszenia o konkursach są dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081
Obecnie otwarty jest jeden konkurs, ale mogą w nim startować tylko sieci organizacji pozarządowych działające na terenie UE i mające wcześniej podpisaną z Komisją Europejską umowę (Framework Partnership Agreement). Termin na składanie ofert do 16.09.2016 r. 

Inne źródła finansowania:
Oprócz konkursów specjalnie dedykowanym innowacjom społecznym, finansowania nowatorskiego pomysłu można też szukać w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez administrację samorządową lub rządową. Można też szukać finansowania dla innowacyjnych inicjatyw w konkursach ogłaszanych przez fundacje korporacyjne (np. w pierwszej edycji konkursu Kulczyk Foundation http://kulczykfoundation.org.pl/    były wymieniane m.in. innowacje społeczne).  Innym pozyskania finansowania – oprócz dotacji  - jest crowdfunding, czyli tzw. finansowanie społecznościowe.
(EweWil)

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz