Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 3 grudnia 2012

Dotacje na kulturę - aktualne konkursy grantowe w Polsce (zima 2012/13)

Końcówka roku obfituje w konkursy dotacyjne dla organizacji działających w szeroko pojętym obszarze KULTURY

Skupimy się na konkursach ze środków krajowych.


Wśród konkursów OGÓLNOPOLSKICH należy wymienić:

Oczywiście na pierwszym miejscu Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2013 >>>
Nabory trwają w okresie listopad 2012 - marzec 2013 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło już otwarty konkurs ofert w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2013 r. nabór ofert trwa do 14 stycznia 2013 r. Projekty kulturalne można składać zwłaszcza w ramach Priorytetu I, obszar wsparcia 8:  Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej, warto jednak wczytać się w pozostałe, bardzo pojemne priorytety.


Na poziomie WOJEWÓDZKIM także jest w czym wybierać:

DOLNOŚLĄSKIE >>>
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2013 r. Najbliższy termin składania ofert mija 21 grudnia 2012.

ŁÓDZKIE >>>
Zarząd Województwa Łódzkiego 28 listopada ogłosił 5 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim.
Nabór trwa do 20 grudnia 2012 r.

MAŁOPOLSKIE >>>
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013". nabór ofert do 31.12.2012

PODLASKIE >>>
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w terminie od 11 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Nabór ofert trwa do 11 grudnia 2012 r.

WARMIŃSKO - MAZURSKIE >>>
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań samorządu województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2013 roku przez organizacje pozarządowe. Oferty można składać do dnia 4 stycznia 2013 roku.

Również niektóre większe polskie MIASTA proponują granty na projekty kulturalne:

ELBLĄG >>>
Urząd Miejski w Elblągu zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Elbląg w zakresie kultury w 2013 roku.

GDAŃSK >>>
Miasto Gdańsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska. nabór ofert trwa do 10 grudnia 2012 r.

OPOLE >>>
Prezydent Miasta Opola ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych na wsparcie realizacji w 2013 roku organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Oferty można składać do 29 grudnia 2012 r.

POZNAŃ >>>
Prezydent Miasta Poznania ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miasta w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w roku 2013 oraz zadań wieloletnich - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3 i 4. Oferty można składać do 17 grudnia 2012 r.

TORUŃ >>>
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs, w którym organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań w ośmiu konkursach, z których konkurs nr 1 dotyczy wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej. Nabór ofert trwa do 28 grudnia 2012 r.

WARSZAWA >>>
I otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - nabór ofert trwa do 6 lutego 2013 r.
Polecamy także konkursy w poszczególnych DZIELNICACH - szukajcie ich TU>>>

WROCŁAW >>>
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.Kontynuacja tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej we Wrocławiu w 2013 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.Wydawanie kwartalnika kulturalno-artystycznego pt. „RITA BAUM” w latach 2013-2015

 Chcecie być na bieżąco z dotacjami dla NGO?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz