Szukaj na tym blogu

środa, 12 grudnia 2012

Dotacje na sport i kulturę fizyczną oraz turystykę - aktualne konkursy grantowe w Polsce (zima 2012/13)

Pracowicie zapowiada się końcówka roku dla wszystkich organizacji działających w
 obszarze sportu i turystyki,
które będą chciały powalczyć o przyszłoroczne dotacje. Ostatnio pojawiło się całkiem sporo ogłoszeń o otwartych konkursach ofert:

Skupimy się na konkursach ze środków krajowych.


Wśród konkursów OGÓLNOPOLSKICH należy wymienić:
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI   ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2013 r. zadań z zakresu
- rozwijania sportu osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla Wszystkich”, działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Oferty należy składać do 14 grudnia 2012.
- ogólnopolskiego projektu z zakresu wspierania sportu młodzieżowego - nabór ofert do 28 grudnia br.
- wspierania sportu młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych - nabór ofert trwa do 28.12.2012 r. (realizacja zadań 1-7 w 2013 r.); do 31.03.2013 (realizacja zadań 1-6 od 01.04.2013 do 31.12.2013 r.); do 30.06.2013 r. (realizacja zadań 1-7 od 01.07.2013 do 31.12.2013 r.).

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2013 r. nabór ofert trwa do 14 stycznia 2013 r. Projekty aportowe można składać zwłaszcza w ramach

Konkursy o zasięgu WOJEWÓDZKIM to m.in.:

ŁÓDZKIE >>>
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w obszarze kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

MAŁOPOLSKIE >>>
Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej do udziału w otwartych konkursach ofert z dziedzinie kultury fizycznej w 2013 r. Pierwszy nabór ofert trwa do 2 stycznia 2012 r.

PODLASKIE >>>
Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności. nabór ofert trwa do 28 grudnia br.

PODKARPACKIE >>>
Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku. Nabór ofert trwa do 31 grudnia br.

POMORSKIE >>>
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert: „Rozwój kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim w roku 2013”. Nabór ofert trwa do 27 grudnia br.


A oto konkursy w większych MIASTACH m.in.:

BYDGOSZCZ >>>
Konkurs ofert nr 5 na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. nabór ofert trwa do 23 grudnia 2012 r.
Są pierwsze konkursy na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji na realizację zadań w 2013 r. Na zadania w trzech obszarach: Pomocy Społecznej, Profilaktyki uzależnień oraz Upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki, oferty można składać do 12 grudnia br.

ELBLĄG >>>
Prezydent Miasta Elbląg ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Elbląg w 2013 roku w zakresie sportu. Zadanie obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu. Oferty można składać do dnia 27 grudnia 2012 r

KATOWICE >>>
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Katowice na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystyki. Oferty należy składać do 18 grudnia 2012.

LUBLIN  >>>
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych z zakresu
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród seniorów w 2013 roku.
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku
Termin składania ofert upływa 13 grudnia o godzinie 15.30.

OPOLE >>>
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs ofert na wspieranie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie sportu w 2013 roku. Nabór ofert trwa do 20 grudnia br.

POZNAŃ >>>
Zarząd Powiatu Poznańskiego oglosił Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2013 ogłoszony - nabór ofert trwa do 27 grudnia br.

PRZEMYŚL >>>
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa. Nabór ofert trwa do 31 grudnia br.

RADOM >>>
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2013 r. Rodzaj zadań: upowszechnianie kultury fizycznej. Termin składania ofert do 28.12.2012 r.

WAŁBRZYCH >>>
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku. nabór ofert trwa do 11 stycznia 2013 r.

WARSZAWA >>>
Konkursy ogłoszono zarówno na poziomie miasta, jak i w poszczegolnych dzielnicach.
A oto zasady finansowania w przyszłym roku warszawskiego sportu dzieci i młodzieży oraz planowane zmiany w sposobie zarządzania nieruchomościami rekreacyjno- sportowymi w stolicy >>>.


Chcecie być na bieżąco z dotacjami dla NGO?
i

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz