Szukaj na tym blogu

wtorek, 5 lutego 2013

Dotacje na projekty dla seniorów - I kwartał 2013


Ubiegły rok upłynął m.in. jako Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (strona europejskich obchodów Roku >>>). Taki właśnie dobór tematu roku nie był przypadkowy - z pewnością sami zauważyliście  że oczy polityków zaczęły coraz częściej kierować się w stronę seniorów. Trudno się dziwić, żyjemy coraz dłużej, rodzi się coraz mniej dzieci - dlatego też problemy wieku starszego stają się coraz szerzej dyskutowane i poświęca się im coraz więcej uwagi. I środków, także w konkursach grantowych

Zapraszamy do poczytania o aktualnych możliwościach dotacyjnych na projekty skierowane do osób starszych.


Dotacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Pokłosiem m.in. Europejskiego Roku 2012 w Polsce było utworzenie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które koordynowało polskie obchody, oddzielnego Departamentu Polityki Senioralnej, który m.in. odpowiada za wdrażanie Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012 – 2013. 

Jak zadeklarowano w dokumencie na str. 3:"Program zakłada praktyczne włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań służących zaangażowaniu seniorów."

W tym miejscu wracamy do poruszonego wyżej tematu konkursów grantowych.  Właśnie w ramach Programu przewidziano komponent konkursowy, w którym można uzyskać dofinansowanie na projekty wpisujące się w cztery szerokie obszary priorytetowe:
Priorytet I. Edukacja osób starszych  
Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i       międzypokoleniową
Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych 
Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) 

Pierwsza edycja konkursu została już rozstrzygnięta, projekty trwają - oto link do listy dofinansowanych projektów >>>
Druga edycja powinna zostać ogłoszona w ciągu miesiąca lub dwóch, dlatego też warto zerknąć na dokumentację pierwszej edycji >>>.

Obecnie MPiPS prowadzi nabór ekspertów do oceny wniosków w ramach ww. konkursu. Może ktoś czuje się na siłach? Na wszelki wypadek podajemy link do informacji o naborze ekspertów >>>

Program "Seniorzy w akcji"


Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiły ogólnopolski konkurs grantowy skierowany do osób 60+ oraz do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje. Dofinansowanie mogą uzyskać inicjatywy, w których aktywnymi uczestnikami są osoby starsze. Mile widziane są projekty wspierające aktywność starszych mężczyzn.


Jak czytamy na stronie konkursu "Ze środków konkursu przyznamy dotacje na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych."

"Łączna pula środków przewidzianych na dotacje wynosi 343 000 złotych. Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 5000 zł do 12 000 zł.
O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury). Do tej pory nagrodziliśmy już 167 projektów w całej Polsce."

Listy intencyjne można składać do 8 marca 2013. Formularz listu intencyjnego należy wypełnić on-line: www.formularz.seniorzywakcji.pl


Program Grundtvig


Jak czytamy na oficjalnej stronie "Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

W kontekście tematu tego posta polecamy Wam zwrócenie szczególnej uwagi na Projekty Wolontariatu Seniorów >>>
Projekty mają na celu współpracę dwóch organizacji partnerskich z dwóch krajów w celu umożliwienia zrealizowania wolontariatu za granicą osobom 50+.

Nabór trwa do 28 marca 2013 (działania w projekcie trwają 2 lata od 1 sierpnia 2013).

Możliwe dofinansowanie:
- Zależne od liczby wyjeżdżających seniorów, długości trwania wyjazdu i kraju - organizatora (wg stawek).
- Dofinansowanie w postaci zryczałtowanych stawek możliwe jest na pokrycie kosztów administracyjnych i pobytu za granicą oraz rzeczywistych kosztów podróży.
- Wkład własny nie jest wymagany.


ZAPRASZAMY TAKŻE NA 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz