Szukaj na tym blogu

sobota, 16 marca 2013

Aktualne konkursy dla NGO: ekologia i ochrona środowiska

Chyba wszyscy czekamy już na wiosnę. Myślimy o cieple i zieleni. Dotyczy to także organizatorów konkursów dotacyjnych, którzy ostatnio bardzo się uaktywnili w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Poniżej znajdziecie pokaźną listę aktualnych konkursów w tych właśnie obszarach.


Od 2009 roku firma Żywiec Zdrój wraz z Fundacją Nasza Ziemia oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach realizuje program, który koncentruje się w szczególności na upowszechnianiu wiedzy o korzystnym wpływie drzew na środowisko, w którym żyjemy, a tym samym na nasze życie.
Częścią tych działań jest KONKURS GRANTOWY, który ma na celu przygotowanie i realizację działań na rzecz:
- poszerzania wiedzy o ochronie przyrody,
- kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa,
- aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu,
- wspierania lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska,
- propagowania idei Posadź dalej w lokalnej społeczności.
Pula nagród to 100 000 zł. Można wnioskować o dofinansowanie w wysokości do 10 000 zł. Termin nadsyłania projektów: do 15 kwietnia 2013 r.


Do 19 kwietnia można zgłaszać projekty do IX edycju programu dotacyjnego Fundusz Kropli Beskidu. Aplikować mogą organizacje, instytucje, placówki oświatowe, samorządy i wszelkie grupy społeczne działające na obszarze gmin Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro
Projekty należy zgłaszać w jednej z w dwóch kategorii: 
- dotacje I stopnia, do kwoty 5 000 złotych, przeznaczone na projekty edukacyjne 
- dotacje II stopnia, do kwoty 25 000 złotych, na projekty przynoszące mierzalne efekty w postaci poprawy stanu wód Beskidu Sądeckiego. 


Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dotacje w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” w wysokości do 50 000 zł. 
Program Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością realizowany jest w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform; Obszar tematyczny nr 1: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
Celem projektu jest rozwój lokalnych inicjatyw poprzez bezpośrednie wsparcie finansowe co najmniej 48 organizacji pozarządowych z powiatów: kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego i sandomierskiego (z wyłączeniem miast: Kielce i Ostrowiec Św.).
Nabór wniosków trwa od 8 marca do 8 kwietnia 2013 r. do godz. 16.00.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach I konkursu programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”:
1. Cel ogólny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
2. Cele szczegółowe:
- kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa;
- rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej;
- profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe.
Nabór w terminie od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r. Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ na rok 2013. LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym UE koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. 
Tematy: 
1) przyroda i różnorodność biologiczna 
2) polityka i zarządzanie w zakresie środowiska 
3) informacja i komunikacja 
Ostateczny termin składania wniosków do NFOŚiGW za pośrednictwem generatora wniosków eProposal upływa 25 czerwca 2013 r. 


Chcesz mieć realny wkład w przeciwdziałanie zmianom klimatu w Europie? Weź udział w konkursie "Świat, jaki lubisz", organizowanym przez Komisję Europejską.
Projekty konkursowe można zgłaszać do 11 maja 2013 r.


Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku. Zadanie 1: Organizowanie konkursów, olimpiad, festiwali, konferencji i seminariów popularyzujących zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i przyrody – 40 000,00 zł.
Zadanie 2: Opracowywanie i wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych materiałów wydawniczych związanych z ochroną środowiska - 20 000,00 zł.
Oferty należy składać do 3 kwietnia 2013.


Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku z zakresu ochrony zwierząt. 
Zadania w zakresie ochrony zwierząt mogą być wykonywane poprzez realizację następujących przedsięwzięć: 
- dokarmianiu bezdomnych kotów na terenach osiedlowych, działkowych i pozostałych; 
- przeprowadzaniu akcji sterylizacji dzikich kotek
Oferty należy składać do 25 marca 2013.

   Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konkurs ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
Nabór ofert trwa do 15 kwietnia 2013 r.
ZAPRASZAMY TAKŻE NA 

2 komentarze:

Monster pisze...

Słyszałem że powstaje bardzo ciekawy projekt ekologiczny w Warszawie o nazwie Implant. Podaje bardzo ciekawy artykuł o tym. https://nowawarszawa.pl/implant-wyrosnie-dzialce-poczty-polskiej/

Anonimowy pisze...

Ciekawy artykuł! Fajnie wiedzieć :)

Prześlij komentarz