Szukaj na tym blogu

piątek, 29 marca 2013

Co dalej z PO FIO? - aktualności

Większość z Was z pewnością skupia się na oczekiwaniu na wyniki PO FIO 2013, których możemy się spodziewać około połowy kwietnia. Tymczasem warto interesować się także pracami nad kształtem Programu na lata 2014 - 2020, które właśnie wkraczają w decydującą fazę. Dziś relacjonujemy Wam, co się aktualnie dzieje w tej materii.W styczniu zachęcaliśmy Was do konsultowania projektu PO FIO na lata 2014 - 2020 przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (patrz post z 30 stycznia 2013 r. >>>). Projekt zasadniczo nie zmieniał formuły funkcjonowania FIO, która do tej pory obowiązywała.

Proces konsultacji tej propozycji (patrz dokument w wersji do konsultacji >>>) przebiegał wielotorowo - oprócz standardowego zgłaszania uwag drogą elektroniczną i papierową, zorganizowano, przy współpracy Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP), szereg regionalnych spotkań konsultacyjnych. Całość została podsumowana na warszawskiej konferencji konsultacyjnej, która odbyła się 28 lutego br. Dodatkowo Ministerstwo przesłało do wybranych organizacji szczegółowe pytania, odpowiedzi na które miały także posłużyć do udoskonalenia projektu (patrz lista pytań oraz NGO, do których je przesłano >>>). Raport z konsultacji ma zostać zaprezentowany na posiedzeniu RDPP 14 maja br.

Z najnowszych informacji, zdobytych przez portal ngo.pl (patrz artykuł >>>) wynika, że Ministerstwo wprowadzi dość znaczne zmiany do dokumentu, który podlega konsultacjom. Przeredagowanie programu nastąpi na podstawie rekomendacji z przeprowadzonej na zlecenie MPiPS ewaluacji ex - ante projektu (patrz zapytanie ofertowe dot. zlecenia tej ewaluacji >>>), uwag z konsultacji, jak również zastrzeżeń zgłaszanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego

Przypomnijmy, że RDPP na różnych etapach prac nad nowym PO FIO formułowała szereg uwag pod adresem projektowanej na lata 2014 - 2020 odsłony FIO (patrz m.in. relacje z posiedzeń RDPP na ngo.pl: z 13 marca 2013, 12 lutego 2013).

Nie zapominajmy, że także Kancelaria Prezydenta RP wraz z grupą ekspertów i działaczy pozarządowych, prowadziła prace nad nową formułą Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (patrz prezydencki projekt założeń FIO po 2013 >>>). Pomysły Kancelarii zakładały m.in.:
"Aby ze wsparciem dotrzeć do mniejszych, lokalnie działających organizacji struktura FIO będzie zdecentralizowana. Część środków będzie dystrybuowana według klucza regionalnego i lokalnego. Rolę „lokalnych oddziałów” będą odgrywać lokalne organizacje działające na zasadzie tzw. funduszy lokalnych (na wzór anglosaskich community foundations). Środki finansowe otrzymają tylko takie przedsięwzięcia, w przygotowanie których zaangażowane byłyby nie tylko organizacje, ale także samorządy i mieszkańcy danej wspólnoty. Tak skonstruowany mechanizm daje gwarancje, że finansowane przedsięwzięcie jest rzeczywiście społecznie zakorzenione i odpowiada na lokalne potrzeby." (źródło >>>)
Skłaniano się w kierunku przygotowania projektu ustawy, która zapewniłaby FIO trwałość i stabilne finansowanie.

Projekty MPiPS i Kancelarii szły w innych kierunkach, jednakże, nie bez zachęt ze strony RDPP, na obecnym etapie prac trwa szukanie wspólnego mianownika. Kto wie, czy ostateczne brzmienie Programu, z którym organizacje będą musiały żyć przez najbliższe 7 lat, nie będzie swego rodzaju "mutacją" obu koncepcji...?

Warto śledzić aktualne prace nad PFIO 2014 - 2020, gdyż właśnie zapadają kluczowe decyzje odnośnie tego największego chyba źródła dotacji dla polskich organizacji pozarządowych! 

Najświeższe informacje znajdziecie zawsze na stronie MPiPS www.pozytek.gov.pl , na portalu ngo.pl, polecamy także aktualności Instytutu Spraw Publicznych, który jest także dobrze poinformowany www.isp.org.pl . My oczywiście także staramy się być na bieżąco!


ZAPRASZAMY TAKŻE NA 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz