Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 25 marca 2013

Mniej znane źródła dotacji: Konkurs dotacyjny "Inicjatywy nadwiślańskie"
 W ramach realizacji projektu LIFE+ WislaWarszawska.pl Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków chce wesprzeć około 12 projektów, na łączną sumę 29 tysięcy złotych. O dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, które realizują działania oparte o wolontariat, służące edukacji przyrodniczej, ekologicznej lub kulturowej na temat doliny Wisły, a dokładniej jej fragmentu obejmującego obszar aglomeracji warszawskiej - od 488 do 538 km żeglownego. Jedna organizacja może otrzymać w ramach konkursu od 500 zł do 5000 zł.

Aplikacje konkursowe przyjmowane są do dnia 19 kwietnia 2013 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 maja 2013 roku. Termin realizacji projektów może się zawierać między 13 maja a 31 października 2013 roku. Organizacje, które otrzymają dofinansowanie, będą zobowiązane do złożenia dokumentacji rozliczeniowej oraz opisowej relacji z przebiegu projektu.


Szczegółowe zasady przystąpienia i uczestnictwa w konkursie są opisane w regulaminie konkursu. Formularze (wzór wniosku, wzór umowy, wzór raportu, regulamin) można pobrać na stronie www.wislawarszawska.pl

Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących konkursu:
Ewa Kominek, tel. 535 531 613

(Informacja nadesłana na naszą skrzynkę konkursyngo@gmail.com )
ZAPRASZAMY TAKŻE NA 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz