Szukaj na tym blogu

środa, 6 marca 2013

Mniej znane źródła dotacji dla NGO: granty FRIDA dla organizacji młodych feministek/ osób transpłciowych

Do 26 marca 2013 r. organizacje/ grupy nieformalne założone lub prowadzone przez młode kobiety lub młode osoby transpłciowe (poniżej 30 roku życia) mogą składać wnioski o dotacje w programie Flexibility Resources Inclusivity Diversity Action FRIDA (Akcji Elastyczność Zasoby Włączenie Różnorodność).
Aplikujące organizacje powinny działać w następujących obszarach:

- działania na rzecz oraz obrona praw kobiet z perspektywy feministycznej
- poprawa warunków życia młodych kobiet/ osób transpłciowych na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym
- włączającym organizowaniu, wspólnych akcjach i budowie ruchu feministycznego
- działać na terenie Globalnego Południa (Afryka, Azja i Pacyfik, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska i Karaiby, Europa Centralna, Wschodnia i Południowa, Kaukaz, Azja Centralna) w ciągu ostatnich 5 lat (grupy utworzone w latach 2009 - 2013)

Nie trzeba być oficjalnie zarejestrowana organizacją!!!

FRIDA oferuje granty w wysokości do $5,000 USD. Są to dotacje ogólne do wykorzystania w okresie 12 miesięcy, istnieje możliwość odnowienia grantu na kolejny okres.

FRIDA stawia sobie za cel wspieranie tych organizacji, które mają nikłe szanse na dofinansowanie z bardziej tradycyjnych źródeł, które albo nie są zainteresowane danym obszarem działania, albo postrzegają go jako zbyt radykalny.

Więcej informacji na stronie internetowej  FRIDA >>>


Aplikacje można składać po angielsku, francusku, hiszpańsku, rosyjsku oraz arabsku. jedna grupa może złożyć tylko JEDEN wniosek!

HARMONOGRAM:

  • nabór aplikacji - do 26 marca 213 r.
  • e-maile z informacją o dofinansowaniu przesłane do zwycięskich grup - maj 2013 r.
  • przekazanie dotacji - czerwiec 2013 r.
ZAPRASZAMY TAKŻE NA 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz