Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 21 listopada 2011

Aktualne konkursy ogłoszone przez ministerstwa

W listopadzie ministerstwa ogłosiły kilka otwartych konkurs ofert, m.in. w obszarze turystyki i sportu (MSiT), kultury (MKiDN), wolontariatu i krajoznawstwa szkolnego (MEN), polskiej pomocy rozwojowej (MSZ).


W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, których działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa jest jednym z celów statutowych, działające dłużej niż trzy lata. Dla lokalnych organizacji turystycznych wymóg ten wynosi minimum 1 rok działalności.

Termin składania ofert upływa z dniem 30 listopada 2011 r.
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI - Konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego, sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku 2012

RODZAJ ZADANIA
1. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM. (KWJ, KWM)
2. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (sms, nsms, ossm, wcss, ossm LZS).
3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego. (acss).
4. Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu.
5. Przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych
w kategoriach juniorów i młodzieżowców (program „Talent”, EYOF, KN, MIO).
6. Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego
7. Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM)
8. Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w:
a) igrzyskach paraolimpijskich,
b) igrzyskach głuchych,
c) MŚ i ME w sportach nieolimpijskich.

Termin składania ofert:
1. do 12 grudnia 2011r. (realizacja 2012 r.)
2. do 31 maja 2012r. (realizacja 01.07-31.12.2012 r.)
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Programy na rok 2012
 • Wydarzenia artystyczne 
 1. Muzyka
 2. Teatr i taniec
 3. Sztuki wizualne
 4. Film
 5. Promocja kultury polskiej za granicą • Kolekcje
  1. Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
  2. Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
 • Promocja literatury i czytelnictwa
  1. Literatura
  2. Promocja czytelnictwa
  3. Czasopisma • Edukacja kulturalna i diagnoza kultury
  1. Edukacja kulturalna
  2. Edukacja artystyczna
  3. Obserwatorium kultury • Dziedzictwo kulturowe
  1. Ochrona zabytków
  2. Wspieranie działań muzealnych
  3. Kultura ludowa
  4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
  5. Ochrona zabytków archeologicznych
 • Rozwój infrastruktury kultury

  1. Infrastruktura kultury
  2. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
  3. Infrastruktura domów kultury • Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 • Pierwsze nabory do 30 listopada 2011 r.


  MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego: "Wydawnictwa edukacyjne i informacyjne z zakresu wolontariatu dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa i turystyki szkolnej"

  Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadanie z zakresu przygotowania merytorycznego, druku (wraz z przygotowaniem formy elektronicznej) i dystrybucji na terenie całego kraju materiałów informacyjnych z zakresu:

  · wolontariatu – publikacje na temat wolontariatu dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu organizowanego w szkole i prezentacją aktualnie funkcjonujących dobrych praktyk;

  · krajoznawstwa i turystyki szkolnej – publikacje propagujące krajoznawstwo i turystykę dzieci i młodzieży, ułatwiające i zachęcające do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego poprzez poznawanie środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Polski.

  Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 144 000 zł.

  Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 72 000 zł.

  Termin aplikacji: do 7 grudnia 2011 r.
  MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH - Konkurs na realizację zadania "Polska pomoc rozwojowa 2012

  Celem zadania jest realizacja działań rozwojowych odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2012” dotyczących krajów i priorytetów objętych tym Planem.

  Celem zadania jest w szczególności: wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych w konkursie przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne na realizację zadań odpowiadających założeniom Planu.

  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:
  24 260 000,00 PLN.

  Termin aplikacji: do 6 grudnia 2011 r.  Brak komentarzy:

  Prześlij komentarz