Szukaj na tym blogu

sobota, 12 listopada 2011

Konkursy dla organizacji sportowych: Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa


Dziś przegląd kilku konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Konkurs obejmuje następujące zadania w zakresu rozwoju sportu:
1.realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego / Uwaga! w przypadku klubów wielosekcyjnych, każda sekcja składa osobną ofertę na dofinansowanie szkoleń /,
2.zakup sprzętu sportowego / Uwaga! w przypadku klubów wielosekcyjnych, każda sekcja składa osobną ofertę ...na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego /,
3.pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych,
4.pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych,
5.pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
Planowana wysokość środków: 3.200.000,- zł
Termin składania ofert: 30.11.2011 r.


BYDGOSZCZ: http://www.bip.powiat.bydgoski.pl/?bip_id=2254&cid=379
Otwarty konkurs ofert nr 1/2012 na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2012 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Termin składania ofert: do 9 grudnia 2011 r.


ŁÓDŹ: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=7036
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, pn.:
- organizacja imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – termin realizacji grudzień 2011
- organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią – termin realizacji grudzień 2011 r.
Termin składania ofert: 27 listopada 2011 r.


WARSZAWA: http://ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci/vi-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowsze
Otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego dotyczącego organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - międzynarodowe imprezy sportowe.
Termin składania ofert: do 15 listopada 2011 roku do godz. 15:00

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU >>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz