Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 14 listopada 2011

Wolontariat - różnorodne konkursy


Czy wiecie, że jeszcze do 31 grudnia 2011 r. trwa Europejskie Rok Wolontariatu Propagujący Aktywność Obywatelską? Wprawdzie dobiega końca, ale udało nam się znaleźć kilka konkursów, nie tylko grantowych, które adresowane sa do wolontariuszy i organizacji korzystających z ich wsparcia.


Oto przykłady konkursów grantowych, w których wolontariat nie zawsze jest wymieniony z nazwy, jednak związane z nim projekty jak najbardziej mieszczą się we wskazywanym zakresie zadań.

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Termin składania ofert: do 23 listopada 2011 r.

Termin składania ofert: do 23 listopada 2011.


Jakie konkursy związane choć pośrednio z wolontariatem czekają na Was obecnie na poziomie europejskim?

Można składać wnioski o finansowe wsparcie projektów współpracy podmiotów z krajów Wyszehradzkich (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).
Granty do 5000 EUR przeznaczone są dla organizacji pozarządowych, szkół i uniwersytetów, samorządów, instytucji kulturalnych i naukowych, prywatnych firm i osób fizycznych. Obszarami wspierania projektów są: współpraca kulturalna, badania naukowe, edukacja, wymiana młodzieży, współpraca transgraniczna, promocja turystyki; ale tematem może być też np. ekologia, sport, wypoczynek, media, sprawy społeczne, itp. 80% grantu wypłacane z góry, do 70% finansowania projektu.

Do 15 listopada 2011 r. organizacje aktywne na szczeblu europejskim w dziedzinie młodzieży i realizujące cele w ogólnym interesie europejskim mogą składać wnioski o dotacje operacyjne w Programu Młodzież w działaniu.


A oto mniejsze, ale równie interesujące konkursy, głównie dla młodzieży:

POMORSKIE: Konkurs dla grup młodzieżowych (za www.ngo.pl)
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z województwa pomorskiego. Uczestnikami konkursu mogą być grupy młodzieżowe, w tym Kluby Wolontariusza, co najmniej ośmioosobowe, działające na rzecz swojego środowiska lokalnego.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu, przygotowanego według dostępnego wzoru.
Termin nadsyłania konkursowych projektów upływa 21 listopada 2011 roku.

InQubator Wolontariatu zaprasza na warszawską edycję konkursu połączonego z nieodpłatnym szkoleniem "Szansa dla wolontariusza, wolontariusz dla innych", które odbędzie się w listopadzie 2011 w Warszawie.

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU >>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz