Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 28 listopada 2011

Szczecin, Katowice - wiele konkursów w jednym mieście

Poza Warszawą sezon konkursowy rozpoczęły na dobre także inne miasta.

Zajrzyjmy do Szczecina i Katowic!SZCZECIN - Ogłoszenia konkursów ofert
       

Nazwa zadania
Rodzaj zadania
Termin składania ofert
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2011-12-13

2011-12-14
Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej
2011-12-14
Zadanie będzie polegało na działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.
2011-12-12
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, negatywnym skutkom konsumpcji i nadużywania alkoholu
2011-12-12
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2011-12-15
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2011-12-12
Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
2011-12-06
Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych do lat 7 z orzeczoną niepełnosprawnością.
2011-12-09
Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.
2011-12-09
Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.
2011-12-09
Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.
2011-12-09
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2011-11-30
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2011-11-30KATOWICE - otwarte konkursy ofert


Oferta na realizację zadania publicznego 'Organizacja wieczerzy wigilijnej' przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.
Oferta na realizację zadania publicznego 'Organizacja wieczerzy wigilijnej' przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.
więcej


Oferta realizacji zadania publicznego Świąteczny grudzień, spotkania integracyjne dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz wszystkich członków Stowarzyszenia Odrodzenie mieszkańców Katowic
Oferta realizacji zadania publicznego Świąteczny grudzień, spotkania integracyjne dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz wszystkich członków Stowarzyszenia Odrodzenie mieszkańców Katowic.
więcej


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:„Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania”
więcej


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I PROMOCJA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ OBYWATELI
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:„AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I PROMOCJA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ OBYWATELI”
więcej


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Promocja i organizacja wolontariatu
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:„Promocja i organizacja wolontariatu”


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
więcej


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
więcej


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną"
więcej


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
więcej


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Prowadzenie pracy socjalnej
więcej


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego
więcej


ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU >>>


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz