Szukaj na tym blogu

niedziela, 13 listopada 2011

Profilaktyka uzależnień i rozwiązywanie problemów alkoholowych - konkursy w Koninie, Warszawie (Bemowo), Łodzi

Zebraliśmy kilka informacji o aktualnych konkursach w obszarze profilaktyki uzależnień. Polecamy wszystkim zainteresowanym, tym bardziej, że nie zostało już dużo czasu na składanie ofert.

Organizacja imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy.
Termin składania ofert: 29 listopada 2011 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2011-2014.
Zadania z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS, w tym:
  • działania w zakresie profilaktyki – wspieranie programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych i działań w ramach edukacji publicznej oraz ograniczania rozmiaru ryzykownych zachowań, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży realizowane poprzez: 
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz problemami alkoholowymi w 
formie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.
Termin składania ofert: 16 listopada 2011 r.

Przypominamy także o konkursie Urzędu Miasta Łodzi, o którym wprawdzie pisaliśmy już wczoraj. Dotyczy zarówno działań związanych ze sportem, jak i profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, pn.:
- organizacja imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – termin realizacji grudzień 2011
- organizacja zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią – termin realizacji grudzień 2011 r.
Termin składania ofert: 27 listopada 2011 r.

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU >>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz