Szukaj na tym blogu

środa, 16 listopada 2011

Idą Święta - konkursy na organizację imprez świątecznych dla potrzebujących


W okresie przed świętami Bożego Narodzenia wiele urzędów ogłasza otwarte konkursy ofert na organizację imprez świątecznych dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Może Wasza organizacja chciałaby sie zaanagżować w takie działania?


KRAKÓW: otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania mającego na celu reintegrację społeczną osób, polegającego na zorganizowaniu Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2011 roku.
Na wsparcie powyższego zadania w roku 2011 Gmina Miejska Kraków przekaże dotację w wysokości 16 040,00 złotych
Termin składania ofert: do 17.11. 2011 roku do godziny 8.15 w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Józefińskiej 14, pok. Nr 004.


WROCŁAW: otwarty konkurs ofert na przygotowanie Wigilii dla najuboższych mieszkańców Wrocławia 2011Celem realizacji zadania jest stworzenie moŜliwości uczestniczenia w tradycyjnym, świątecznym spotkaniu wigilijnym osobom bezdomnym przebywającym na terenie Wrocławia oraz ubogim mieszkańcom Wrocławia.
W roku 2011 Gmina Wrocław przekaŜe na realizację ww. zadania dotacje w wysokości do 49 050 PLN
Termin składania ofert: do dnia 16.11.2011 roku do godz. 12:00


SZCZECIN: otwarty konkurs ofert - Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 49 000 zł
Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2011 roku


TOLKMICKO: otwarty konkurs ofert (powiat elbląski)
Rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
Nazwa zadania: „Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach wiejskich”.
Minimalny zakres rzeczowy zadania to: kolacja wigilijna, konkurs, koncert lub wystawa świąteczna itp. mający na celu aktywizację społeczności lokalnej na obszarach wiejskich gminy Tolkmicko.
Termin naboru ofert: do 24 listopada 2011 r.


Wprawdzie większość naborów już się kończy, ale może ktoś z Was będzie zainteresowany.

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU >>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz