Szukaj na tym blogu

piątek, 25 listopada 2011

Sezon na konkursy w Warszawie w pełni - kolejna lista

Listopad 2011 r. to dobry okres dla szukających konkursów dla organizacji pozarządowych w Warszawie. na stronach Urzędu Miasta pojawiło się mnóstwo ciekawych ogłoszeń.  W poście z 20.11 pisaliśmy o 3 konkursach, jak widać prze tydzień konkursy wyrosły jak grzyby po deszczu!
Poniżej przeklejamy za Urzędem Miasta aż 22  i życzymy Wam i Waszym projektom powodzenia i oczywiście godziwego dofinansowania!

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2012 roku
Do 30 grudnia 2011 roku do godz. 15:00 przyjmowane są oferty na zadanie dotyczące organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, a także na zadanie dotyczące szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży.
Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2012 roku
Do 13 grudnia 2011 roku do godz. 15:00 przyjmowane oferty na zadania dotyczące organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży.
Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2012 roku
Do 19 grudnia 2011 roku do godz. 16:00 przyjmowane są oferty na zadania dotyczące 1) wspierania organizowania imprez sportowych oraz 2) wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Czytaj dalej
I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 roku w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Do 19 grudnia 2011 roku do godz. 12:00 przyjmowane są oferty w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 roku w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku
Można już składać oferty na realizację siedmiu zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku. Termin zakończenia przyjmowania ofert jest zróżnicowany ze względu na dane zadanie - od 4 stycznia do 30 marca 2012 roku.
Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w latach 2012-2014
Do 19 grudnia 2011 roku do godz. 15:00 przyjmowane są oferty dotyczące zadania związanego z upowszechnianiem twórczości artystycznej poprzez wspieranie realizacji wydarzeń cyklicznych w latach 2012-2014.
Czytaj dalej

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2012 r.
Do 20 grudnia 2011 roku do godz. 16:00 przyjmowane są oferty na zadania dotyczące organizowania różnorodnych form wsparcia dla rodzin, wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, a także wspierania aktywności osób starszych.
Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu
Do 16 grudnia 2011 roku do godz. 16:00 można składać oferty na cztery zadania dotyczące wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu.
Czytaj dalej

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2012 roku
Do 16 grudnia 2011 roku do godz. 12:00 można składać oferty w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2012 roku.
Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2012 roku
Do 16 grudnia 2011 roku do godz. 15:00 przyjmowane są oferty na realizację zadania dotyczącego wspierania projektów kulturalnych animujących przestrzeń publiczną oraz organizowania działalności artystycznej dzieci i młodzieży rozwijającej zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinie teatru.
Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2012 roku
Do 15 grudnia 2011 roku do godz. 15:00 można składać oferty na realizację zadań dotyczących ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2012 roku.
Czytaj dalej

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2012 roku
Do 22 grudnia 2011 roku do godz. 16:00 przyjmowane są oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2012 roku.
Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2012 roku
Do 19 grudnia 2011 roku do godz. 12:00 przyjmowane są oferty na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2012 roku.
Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2012 roku
Do 30 grudnia 2011 roku do godz. 16:00 można składać oferty na trzy zadania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2012 roku.
Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku
    Do 23 grudnia 2011 roku do godz. 16:00 można składać oferty na realizację zadania dotyczącego wsparcia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2012 roku
    Do 30 grudnia 2011 roku do godz. 12:00 przyjmowane są oferty na pięć zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2012 roku.

        Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2012 roku
          Do 14 grudnia 2011 roku do godz. 16:00 przyjmowane są oferty na realizację zadania w zakresie kultury w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2012 roku.

              Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2012 roku
                Do 16 grudnia 2011 roku go godz. 15:00 przyjmowane są oferty na cztery zadania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2012 roku.

                    Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2012 r.
                      Do 14 grudnia 2011 roku do godz. 15:00 przyjmowane są oferty na cztery zadania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2012 r.

                          Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2012 roku
                            Do 13 grudnia 2011 roku do godz. 16:00 przyjmowane są oferty na dwa zadania kultury i sztuki w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2012 roku.

                                Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2012 roku
                                  Do 6 grudnia 2011 r. do godz. 15:00 przyjmowane są oferty na realizację zadania dot. organizacji wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, tj. 14.01.-29.01.2012 r., na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub w uzasadnionych przypadkach jej poza granicami.

                                      Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2011-2012 w ramach projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”
                                        Do 7 grudnia 2011 r. do godz. 16:00 przyjmowane są oferty na realizację zadania publicznego w latach 2011-2012 w ramach projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”.

                                        Urząd Miasta zachęca także do przesyłania wszelkich pytań na adres mailowy: ngo@um.warszawa.pl od organizacji pozarządowych, odpowiedzi na które będą publikowane na stronie internetowej Urzędu: http://ngo.um.warszawa.pl/odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

                                        Brak komentarzy:

                                        Prześlij komentarz